Kedy volať 112/155 a prvá pomoc

Linky 155 a 112 neslúžia pre ten istý účel. Linka 112 je európskym číslom tiesňového volania. Slúži pre prípady, kedy je potrebných viac integrovaných zložiek záchranného systému (záchranári, polícia alebo hasiči). Ako napríklad pri požiaroch, dopravných nehodách, prírodných katastrofách alebo iných väčších nešťastiach.

Na linku 155 voláme v prípade vážnych zdravotných ťažkostiach. Zabezpečuje ju krajské operačné stredisko, ktoré na základe prijatých informácií vyšle posádku záchrannej zdravotnej služby k pacientovi.

„Cieľom prvej pomoci je zachrániť život človeka a zabrániť tomu, aby sa zhoršil jeho zdravotný stav“

Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách pri ohrození života alebo zdravia občanov.

Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú operačné strediská (linka 112, resp. 155) záchrannej zdravotnej služby a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Kedy volať 112, resp. 155:

 • pri náhlom ochorení ohrozujúcom život a zdravie:
 • zastavenie dýchania a krvného obehu
 • bezvedomie
 • nedostatočné dýchanie
 • prudké krvácanie
 • zlomeniny
 • popáleniny
 • poleptania
 • otrava
 • poranenie chrbtice
 • väčšie poranenia hlavy
 • veľké bolesti a kŕče
 • pri náhlom zhoršení zdravotného stavu u chronicky chorého pacienta
 • pri vážnych úrazoch, autonehodách
 • pri hroziacom pôrode
 • pri duševných chorobách, keď je ohrozený život, alebo zdravie pacienta, alebo osôb v jeho okolí
Záchrannú zdravotnú službu volajte pri náhlej poruche zdravia. Linka 112/155 je bezplatná a dostupná z akéhokoľvek funkčného telefónu.
Kedy nevolať 112, resp. 155:

 • ak ide o nezávažné ochorenia (napr. prechladnutie, bolesti hlavy, zubov, poruchy trávenia)
 • ak ide o drobné poranenia
 • dlhotrvajúce ochorenia bez náhleho zhoršenia (napr. niekoľkodňové bolesti v krížoch)
 • ak nejde o poruchu zdravia (napr. dopravná nehoda bez poranenia, požiar bez poškodenia zdravia
 • prítomných, šarvátky a rodinné nezhody bez vážnejšieho poranenia)
 • ak sú požadované informácie, ktoré nesúvisia s náhlou poruchou zdravotného stavu (napr. pohotovostná služba lekárne, ordinačné hodiny lekárov, telefónne čísla na zdravotnícke zariadenia)
Pri dlhotrvajúcej poruche zdravia, bez akútnej zmeny, volajte obvodného lekára alebo lekársku službu prvej pomoci. Čo je dôležite pri volaní záchrannej zdravotnej služby:

 • informácie o volajúcom
 • čo sa stalo
 • miesto udalosti (čo najpresnejšie)
 • informácie o postihnutom/postihnutých
 • stav postihnutého/postihnutých
 • ohrozenie
 • poskytnutá pomoc
 • vecné zodpovedanie otázok od dispečéra
Buďte trpezlivý/a a telefón položte ako posledný/á! Dôležite je:

 • mať zdravý úsudok a správne odhadnúť situáciu, či volať, alebo nevolať záchrannú zdravotnú službu (ZZS)
 • presvedčiť sa o stave človeka, ktorému voláte pomoc
 • vedieť, že neopodstatnené vyžiadanie ZZS je trestné a aj vaše deti vy ste mali viesť k tomu, aby vedeli, že číslo 112/155 neslúži na hranie a používa sa len v urgentných prípadoch.

Vyššie uvedené informácie majú charakter odporúčaní.