Kontakt

Asociácia záchrannej zdravotnej služby

Na Letisko 5118, Letisko Poprad-Tatry
058 98 Poprad
Slovenská republika

IČO: 35 578 203
DIČ: 2022892806
IČ DPH: SK2022892806

Tel.: +421 35 760 4392
E-mail: office@azzs.sk
Web: www.azzs.sk

Prezident AZZS: PhDr. Matej Polák
E-mail: prezident@azzs.sk

AZZS je záujmové združenie právnických osôb,
registrácia na OU Prešov, odbor všeobecnej
vnútornej správy, č. ZPO/155/KU