Súťaž záchrana

Košice 16.-19. september 2015

Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), Záchranná služba Košice a Operačné stredisko ZZS SR pod záštitou ministra zdravotníctva SR organizovali XXIV. ročník celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb ZÁCHRANA 2015.

Podujatie pozostávalo z troch súťaží a ocenení:

Národná súťaž operátorov ZZ
Súťaže posádok ZZS (RZP a RLP)
Modrá hviezda Košickej záchranky 2015
a z udeľovania ocenení NÁRODNÁ CENA ZZS 2015

Aktívne sa súťaže zúčastnilo 6 posádok RLP (6 lekárov + 12 ZZ) , 11 posádok RZP (22 ZZ) a 5 posádok „Modrá Hviezda Košickej Záchranky“ (10 ZZ)

Spolu: 50 súťažiacich = 44 záchranárov + 6 lekárov
Súťaže operátorov sa zúčastnilo 32 operátorov zo všetkých krajských operačných stredísk.
Aktívnych a pasívnych účastníkov podľa prezenčnej listiny cca 250 (rozhodcovia, figuranti, pomocní rozhodcovia, vedúci úloh a asistenti).

Legendy k súťažným úlohám.

Súťažná úloha: D1/1 – Kultúr Park – posádka ZZS v pozícii operátorov KOS
Volajúci oznamuje, že cestujú s kolegom mimo mesta, zastavili autom pri ceste, lebo musí vykonať malú potrebu a našiel pri ceste ležať nejakú osobu.

Súťažná úloha: D1/2 – Eskalátor – pacient s podozrením na VNN ( Ebola)
Muž XY pád na schodisku v budove Magistrátu mesta Košice, pri vedomí, dýcha má bolesti celého tela. Volala manželka bude Vás čakať pred budovou MMK.

Súťažná úloha: D1/3 – Pelotón
Na podujatí amatérskych cyklistov došlo k pádu.
loha zameraná na správne zhodnotenie situácie a rozhodnutie sa pre vyzutie cyklotretry u cyklistu so zlomeninou DK, ktorá je stále spojená systémom SPD s bicyklom.

vsuvka – Oči

Vchádzate do objektu kde nepotrebujete žiadne vybavenie, iba svoje OČI . . .
Úloha zameraná na pozornosť, postreh a sledovanie okolia na zásahu.Súťažná úloha: D2/1 – Sekundárik – hemodynamicky nestabilný pacient so STEMI
Volala obvodná lekárka, žiada o sekundár- prevoz pacientky z ambulancie obv. lekára na internú ambulanciu centrálneho príjmu ide o astmatický záchvat, pacientka je dušná, po kolapse . Kolegovia nič nemám voľné...

Súťažná úloha: D2/2 – Pálka – psychohygiéna na odpalisku
Zasiahnutý bleskom na golfovom ihrisku.

vsuvka – Funebráci

rozpoznanie istých znakov smrti
Zastavujete pri mieste kde vidíte havarované auto a zasahujúcich hasičov.

Súťažná úloha: D2/3 – Bitúnok – intoxikácia organickými rozpúšťadlami
Volala žena, že našla kamaráta na zemi v objekte farmy, kde pracujú, nehýbe sa, neodpovedá, bojí sa, že zomrel. Je s ňou sťažený kontakt.Súťažná úloha: D3/1 – Ryba – KPR dospelého a dieťaťa súčasne

Súťažná úloha: D3/2 – Dedo – zámena liekov medzi dôchodcami
Volala opatrovateľka z domova sociálnych služieb, že jeden z klientov je nekľudný, agresívny.

Súťažná úloha: D3/3 – Diktát – zameraná na dodržiavanie základov pravopisu a gramatiky.
Volala učiteľka Slovenského jazyka, že ju žiaci veľmi rozčúlili , bolí ju hlava a necíti sa dobre.Súťažná úloha: N1 – Showtime – NHPO počítačovo simulovaná úloha
Na štadióne počas koncertu došlo k zrúteniu časti tribúny s divákmi. Vaša posádka sa vracia z výjazdu, ste voľný, na miesto udalosti máte dojazd 1 minútu.

Súťažná úloha: N2/1 – Moto
na linku tiesňového volania zavolal rozrušený pán, ktorý žiada rýchlo sanitku k žene s poranenou hornou končatinou. Následne zložil telefón..
Úloha zameraná na zvládnutie výjazdu po odbornej , ale hlavne psychickej stránke v situácii, keď je posádka vystavená posmeškom a nadávkam zo strany prizerajúcich sa, ktorí sú pod vplyvom alkoholu.

Súťažná úloha: N2/2 – Jachting – základná KPR po fyzickej námahe posádky s percentuálnym vyhodnotením kompresií hrudníka prostredníctvom CPR metra.
KOS ZZS prijalo výzvu na tiesňovej linke 155 a vysiela vás k udalosti: Nájdené telo osoby na brehu rieky, nekomunikuje.

vsuvka – Flashback

Tak a máte to za sebou . . . Skúste sa ešte na chvíľu sústrediť. Na úlohu nepotrebujete žiadne vybavenie. Po náročných súťažných etapách si posádky vyskladajú z časti puzzle obrázok vlastnej fotografie ako spomienku na Záchranu 2015.

Hodnotenie súťaže:

každá posádka bola hodnotená podľa rovnakých kritérií vypracovaných hlavnými rozhodcami úlohy a odsúhlasenými garantom podujatia. Všetky riešenia zodpovedali medzinárodným odporúčaniam, optimálnym postupom podľa najnovších vedeckých poznatkov. Po skončení súťaže bola rozprava rozhodcov so súťažiacimi, kde hlavný rozhodca ozrejmil situácie a vyhodnotil plnenie úloh s najčastejšími chybami a nedostatkami. Súťaž bola kvalitne a precízne zorganizovaná, nevyskytli sa odchýlky od časového harmonogramu. Žiadna zo súťažiacich posádok nepodala protest proti hodnoteniu. Situácie boli pripravené s citom, kvalitne s maximálnym teoretickým, ale aj praktickým dôrazom. Figuranti boli dobre poučení, vycvičený a hrali svoje úlohy presne podľa scenára. Rozhodcovia rozhodovali v duchu fair play. Súťaž tohto druhu naplnila všetky očakávania a v neposlednom rade prispela v maximálnej miere k zvýšeniu teoretických a praktických skúseností všetkých zúčastnených v nácviku a plnení povinností neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Víťazmi podujatia ZÁCHRANA 2015 v kategórii RLP sa stali v poradí: 1. ZZS BENEŠOV RLP, 2. ZZS FALCK 1 RLP, 3. ZZS VYSOKÉ TATRY RLP. V kategórii RZP sa víťazmi stali v poradí: 1. ZZS LSE RZP, 2. ZZS FRÝDEK-MÍSTEK RZP, 3. BRATISLAVA 1 RZP. V národnej súťaži operátorov získal prvé miesto ako operátor Ing. Falat Ivan a ako tím prvé miesto získali operátori KOS ZZS BRATISLAVA. Za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranára bola ocenená operátorka Krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Bratislava Mária Štoberová za záchranu života dieťaťa. Za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranárskeho tímu boli ocenení MUDr. Igor KRUPA, Bc. Andrea HORVÁTHOVÁ, Bc. Radoslav KIŠEĽA za riešenie mimoriadnej udalosti na zimnom štadióne v Čani. Za rozvoj a propagáciu záchrannej zdravotnej služby bolo ocenené Občianske združenie ZÁCHRANA za organizovanie celoslovenskej záchranárskej súťaže "RESCUE LESNICA". Celoživotné dielo v záchrannej zdravotnej službe bolo udelené MUDr. Štefanovi Svitkovi za prínos a rozvoj v odbore Urgentná medicína.
Bratislava, 17. október 2016

25. ročník Záchrany 2016, ktorý sa konal v Hummennom organizovala záchranná zdravotná služba Falck Záchranná a.s. a Asociácia záchrannej zdravotnej služby. Súťaže sa zúčastnilo 10 posádok RLP, 22 posádok RZP a tiež 8 posádok operátorov Operačného strediska ZZS SR, ktorí mali v rámci podujatia vlastnú súťaž „Srdce na linke“.

Záchranári počas Záchrany 2016 súťažili v dennej a nočnej etape, kde museli riešiť spolu 13 úloh, ktoré čo najvernejšie pripomínali skutočné zásahy. Niektoré z nich boli na netradičných miestach, napríklad v skanzene Humenné, v ktorom posádky ošetrovali pacienta s historickými zdravotníckymi pomôckami a zároveň čelili zbojníckemu prepadu, alebo v mäsokombináte, kde sa museli postarať o pacienta s úrazom v sklade s mínusovými teplotami, navyše so sťaženým prístupom.

Zlato si odniesla posádka Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) z českých Boskovíc. Emil Kykloš, Petr Chlup a Jan Antonín Barbořík získali prvé miesto v konkurencii RLP posádok zo Slovenska a z Českej republiky. V kategórii posádok Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) vyhrala Košická záchranka - Michal Bojnický a Jozef Černiga.

V súťaži operátorov tiesňovej linky Srdce na linke zvíťazil v kategórii jednotlivcov Tomáš Jakubčin z KOS ZZS Prešov a v kategórii kolektívov – KOS ZZS Banská Bystrica.

Súčasťou Záchrany 2016 bola i súťaž zručnosti vodičov sanitiek, v ktorej titul Najlepší vodič získal Michal Vríčan z Falck Záchranná. Najlepšou súťažnou úlohou sa na základe rozhodnutia samotných posádok stala udalosť s hromadným postihnutím osôb – dopravná nehoda s desiatkami zranených.

Sprievodným podujatím Záchrany 2016, ktorá sa konala v dňoch 12. až 15. októbra, boli Hrdinovia v akcii. Na humenskom Námestí Slobody sa v piatok 14. októbra predstavili policajti i hasiči s ukážkami najnovšej techniky, a zdravotnícki záchranári naučili až 1600 detí z humenských základných škôl ako správne resuscitovať.

Záchrana 2016 vyvrcholila spanilou jazdou zúčastnených posádok mestom a záverečným Galavečerom, na ktorom boli udelené ocenenia Národnej ceny záchrannej zdravotnej služby v štyroch kategóriách. Národnú cenu za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranára si odniesol Róbert Bajza z RZP Dobšiná, Falck Záchranná. Ako hosť na svadbe v Kremnici, 12. septembra 2015, úspešne zresuscitoval otca nevesty, ktorý počas tanca skolaboval a prestal dýchať. Okamžite začal stláčať hrudník, aktivoval príchod záchranky, a aj po jej príchode pomáhal v oživovaní. Desiatky minút stláčal hrudník. Posádka napokon previezla pacienta do nemocnice a dnes žije pacient bez vážnejších následkov a užíva si život.

V kategórii výnimočný čin profesionálneho záchranárskeho tímu zvíťazili posádky Falck Záchranná – RLP Krompachy (Marián Hojstrič, Miroslav Humaj a Jozef Zahradník) a RZP Beharovce (Martina Vitková, Vladimír Jakabovič). Odborná porota ich ocenila za obzvlášť profesionálny výkon pri Kluknave, kde koncom júla 2015 po zásahu bleskom zomrela 39-ročná žena a ďalší deviati ľudia sa zranili. Zasahovali v ťažkých podmienkach, ohrozovali ich blesky, ktoré šľahali navôkol a nepretržitý dážď. V bahne pomáhali zraneným. Tí, ktoré zásah zažili, dodnes hovoria o ňom ako o jednom z najťažších.

Národná cena za propagáciu a rozvoj záchrannej zdravotnej služby patrí Edukačnému a tréningovému centru (ETC) Falck Záchranná. Jedná sa o vzdelávacie stredisko, ktorého hlavnou náplňou práce je kontinuálne vzdelávanie pracovníkov ZZS – lekárov, záchranárov a vodičov a to nielen v internom, ale aj externom prostredí.

Národnú cenu za celoživotné dielo v záchrannej zdravotnej službe si na základe rozhodnutia odbornej poroty prevzala MUDr. Kvetoslava Zvolenská, odborníčka na urgentnú medicínu, ktorá pôsobí v ZZS desiatky rokov a absolvovala tisícky výjazdov. Porota ocenila jej pomoc pri budovaní ZZS i osobné nasadenie v praxi i vo výchove zdravotníckych záchranárov.