Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) je jediná organizácia združujúca záchranné zdravotné služby na Slovensku. AZZS má 6 členov, ktorí prevádzkujú väčšinu z 328 bodov záchrannej zdravotnej služby na území SR.
Cieľom AZZS je zastupovať a vzájomne koordinovať poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby pri realizácii aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Miroslav Micski
člen výkonného výboru
PhDr. Matej Polák
prezident AZZS
VOĽNÉ MIESTO
člen výkonného výboru

Členovia AZZS