Tlačové správy

27.05.2022

DEŇ URGENTNEJ MEDICÍNY – 27. MÁJ 2022 / AJ LEKÁRI A ZÁCHRANÁRI SÚ LEN ĽUDIA A POTREBUJÚ NAŠU POMOC

POPRAD, 27.5.2022

Dnešný deň, 27. máj, je v celej Európe dňom urgentnej medicíny. Svoj sviatok dnes majú všetci tí, na ktorých pomoc sa spoliehame, keď sa zo zdravotných príčin ocitneme v akútnom ohrození nášho života. Tí, ktorí sú tu pre nás 24 hodín denne, každý deň v roku, ochotní nasadiť svoje vlastné zdravie a život pre záchranu toho nášho. Často bez toho, aby sme poznali ich mená a osobné príbehy...

Kto teda sú ľudia pôsobiaci v oblasti urgentnej medicíny na Slovensku? Na túto otázku odpovedá Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby: „Na Slovensku je v nepretržitej prevádzke viac než 328 posádok sanitiek a vrtuľníkov záchrannej zdravotnej služby, pričom na zabezpečenie prevádzky každej z nich je potrebných priemerne 10 pracovníkov. To je viac ako 3000 profesionálov z oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti. Ďalší naši kolegovia poskytujú urgentnú zdravotnú starostlivosť na oddeleniach urgentných príjmov v nemocniciach.“ Spolu tak v oblasti urgentnej medicíny na Slovensku pôsobí do 5000 pracovníkov, medzi nimi lekári, zdravotnícki záchranári, sestry, ale aj vodiči sanitiek záchrannej zdravotnej služby. „Je to menej ako jedno promile obyvateľov Slovenska, napriek tomu ich práca má obrovský dosah a môžeme byť na nich jedného dňa odkázaní, ktokoľvek z nás.“, pokračuje Polák.

Aj profesionáli z prostredia urgentnej medicíny sú však len ľudia z mäsa a kostí a občas potrebujú našu pomoc. Preto práve tento rok Európska Spoločnosť Urgentnej Medicíny venovala deň urgentnej medicíny téme pracovného preťaženia a syndrómu vyhorenia, ktorý pracovníkov urgentnej medicíny postihuje častejšie, než iné profesie. „Naša práca je náročná fyzicky aj psychicky. Prakticky každý deň bojujeme so smrťou na miestach, ktoré sú pre nás vopred neznáme – u pacientov doma, na ulici, vo fabrikách, či vonku na ceste alebo v prírode. Nie každý takýto boj dokážeme vyhrať. Často čelíme slovným a fyzickým atakom od príbuzných, ba niekedy aj od samotných pacientov. Popri tom sa musíme neustále vzdelávať a trénovať, aby sme dokázali držať tempo s najnovšími lekárskymi poznatkami. Naša práca si nevyberá čas, kedy nás zavolá do služby, či je deň, alebo noc, víkend, či sviatok.“, opisuje náročnú prácu urgentistov prezident asociácie záchraniek Polák.

Špecifickými problémami pracovníkov urgentnej medicíny na Slovensku je enormný nedostatok pracovníkov a diskriminačný prístup zo strany kompetentných orgánov. Polák uvádza, že na Slovensku máme takmer 40 percentný nedostatok zdravotníckych záchranárov, v pomere k tabuľkovým miestam, ktoré by bolo potrebné obsadiť. Situácia v oblasti lekárov nie je omnoho lepšia. Od príchodu nových pracovníkov do systému mladých absolventov často odrádza diskriminácia zo strany kompetentných štátnych orgánov. Ako príklad Polák spomína, že kým pracovníci v nemocniciach dostávali počas pandémie COVID-19 rizikové príplatky, pre pracovníkov záchranných zdravotných služieb tieto príplatky začali byť vyplácané až po tom, ako sa ich niekoľko mesiacov dožadovali otvorenými listami predsedovi vlády a ministrom. Vodiči sanitiek napríklad odmeny za nasadenie počas COVID-19 dodnes nedostali. Osobné ochranné pomôcky proti COVID-u 19 zo štátnych hmotných rezerv začali byť pracovníkom záchranných zdravotných služieb vydávané až viac než pol roka po začiatku pandémie, aj to nie všetkým. „Nerovný prístup k urgentistom zo strany vedenia štátu berie pracovníkom záchranných zdravotných služieb aj posledné zvyšky motivácie. Delenie urgentistov na „dobrých nemocničných“ a „zlých záchrankových“, a delenie záchraniek na „dobré štátne“ a „zlé súkromné“ spôsobuje, že do práce v záchrannej zdravotnej službe prichádza čoraz menej nových pracovníkov.“, upozornil pri príležitosti Dňa urgentnej medicíny Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby a poďakoval všetkým pracovníkom v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku za ich nasadenie a obetu v prospech obyvateľov našej krajiny.

 

 

PhDr. Matej Polák

Prezident AZZS