Tlačové správy

13.06.2022

AZZS je opäť hlavným partnerom najvýznamnejšieho zdravotníckeho podujatia v strednej Európe – Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

V týchto dňoch prebieha vo Vyhniach už 12. ročník Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Kongres je vrcholným odborným podujatím v oblasti urgentnej medicíny na Slovensku. Pravidelne sa ho zúčastňujú najvýznamnejšie osobnosti z radov lekárov a záchranárov nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. AZZS každý rok finančne podporuje túto významnú udalosť a výnimkou nie je ani rok 2022. Asociácia záchrannej zdravotnej služby je hlavným partnerom 12. ročníku kongresu. 

Veríme, že takéto podujatia majú naozaj zmysel. Dokážu šíriť vedomosti, osvetu, poznanie a prax naprieč celou záchranárskou komunitou. Aj vďaka takýmto podujatiam môže urgentná medicína na Slovensku napredovať. Pre našu asociáciu je poctou a potešením, že sa ako hlavný partner podujatia môžeme podieľať na jeho zorganizovaní a priebehu.“ hovorí prezident AZZS, PhDr. Matej Polák.

Hlavnými témami XII. ročníka sú:

 1. Simulačná medicína
 2. Šok v prvom kontakte
 3. Výzvy a úskalia mladého urgentológa v praxi
 4. Postcovidová medicína
 5. Ako to robím ja... od kolapsu po diagnózu
 6. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba
 7. Analgosedácia v praxi
 8. Aktuálna kardiológia z pohľadu urgentnej medicíny
 9. Kritické stavy v pediatrii
 10. Akútne stavy z pohľadu špecialistov
 11. Operačné stredisko
 12. ABCD ako kľúč k správnemu manažmentu kritického pacienta

Viac informácii nájdete na www.kongresum.sk