Tlačové správy

20.03.2020

BUDE ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA PRVOU OBEŤOU COVID 19 NA SLOVENSKU?

Záchranky na Slovensku pracujú vo vypätých podmienkach už niekoľko mesiacov, už aj pred nástupom epidémie COVID 19. Obrovský nápor súvisiaci s aktuálnou epidemickou situáciou však môže ešte urýchliť kolaps záchrannej zdravotnej služby.

V stredu 18.3.2020 Ústredný krízový štáb SR zaviazal Ministerstvo zdravotníctva k vykonaniu opatrení, ktoré zabezpečia nepretržité a plnohodnotné poskytovanie záchrannej zdravotnej služby aj v súčasnej situácii epidémie COVID 19. Medzi takéto opatrenia malo patriť aj neodkladné navýšenie finančných zdrojov pre záchrannú zdravotnú službu cestou opravy chýb cenového opatrenia Ministerstva zdravotníctva, v dôsledku ktorých chýb takmer jedna pätina posádok záchraniek nedostáva dnes zaplatené za vykonané zásahy.

Na nevyhnutnosť potreby finančných zdrojov upozorňuje Asociácia záchrannej zdravotnej služby Ministerstvo zdravotníctva už od novembra 2019. Proces dofinancovania bol urýchlený v posledných týždňoch kvôli epidémii COVID 19, a oprava chýb vo financovaní bola dokončená a predložená na schválenie Vláde SR 18.3.2020. Rovnako zdroje na dofinancovanie činnosti záchrannej zdravotnej služby boli schválené, ich uvoľnenie však čaká na podpis ministra zdravotníctva. Nakoľko súčasný zastupujúci minister Pellegrini a budúci minister Krajčí si prehadzujú povinnosť podpísať príslušný materiál, zdroje stále do záchraniek nedorazili.

Systém záchrannej zdravotnej služby predstavuje prvú líniu kvalifikovaného zdravotníckeho kontaktu s chorým. Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby vynakladajú enormné sumy na nákupy materiálu, ktorý nepatrí do povinného spektra ich výbavy s cieľom ochrany svojich pracovníkov pred ochorením COVID 19, udržania ich práceschopnosti a spomalenia šírenia infekcie. Obrovský ekonomický nápor súvisiaci s aktuálnou situáciou a predošlými legislatívnymi chybami Ministerstva zdravotníctva však hrozia neodvratným kolapsom ZZS. Ak v najbližších dňoch nedôjde k Vládou a Ústredným krízovým štábom odsúhlasenej oprave financovania záchraniek, o ktorú záchranná zdravotná služba dlhodobo žiada, prevádzka urgentnej neodkladnej prednemocničnej starostlivosti (záchraniek) bude nezvratne kolabovať a stane sa nefunkčnou.

Boj proti COVID 19 v prvej línii nie je jednoduchý z hľadiska psychického, morálneho, odborného, ani ekonomického. Stane sa záchranná zdravotná služba prvou obeťou COVID 19 na Slovensku? Uvedomuje si nový nastupujúci minister zdravotníctva, aká vážna téma sa odkladá? Pomenujme problém priamo: Kolaps záchranného zdravotného systému zapríčinený nečinnosťou a odkladaním tejto témy, ako „menej dôležitej.“ Nie sú život pacientov a ochrana zdravia záchranárov a ich rodín na Slovenskú dôležité?

 

PhDr. Matej Polák

Prezident AZZS