Stanovy

Stanovy Asociácie záchrannej zdravotnej služby upravujú základné náležitosti súvisiace s fungovaním Asociácie ako napríklad: predmet činnosti, podmienky členstva, práva a povinnosti členov, zásady hospodárenia Asociácie.