Členovia

AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s.r.o. pôsobí na slovenskom leteckom trhu od roku 1991. Patrí tak k prvým súkromným leteckým spoločnostiam v histórii Slovenska. Počas celého svojho pôsobenia poskytuje služby v oblasti leteckej záchrany (VZZS) a leteckého priemyslu, čím sa stala skúseným stabilným leteckým prevádzkovateľom a strediskom údržby vrtuľníkov. V súčasnosti vykonáva leteckú záchranu formou neštátneho zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V rámci leteckého priemyslu poskytuje nasledovné služby: servisné stredisko, obchodné oddelenie a výcvik.


AIR – TRANSPORTE EUROPE, spol. s.r.o.
Letisko POPRAD – TATRY
058 98 Poprad
Slovenská republika

IČO: 00697516
DIČ: 2020512934
IČ DPH: SK2020512934

E-mail: ate@ate.sk
Tel.: +421 52 7761 911
Web: www.ate.sk

LSE – LIFE STAR EMERGENCY, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností. Záchrannú zdravotnú službu poskytuje od roku 2006 pridelením licencie Ministerstvom zdravotníctva SR. Okrem týchto tzv. primárnych výjazdov poskytuje pre zdravotnícke zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne aj sekundárne výjazdy, čiže medzinemocničné prevozy a transporty pacientov v rámci celého Slovenska a Európy.LSE – Life Star Emergency, s.r.o.
Limbova 1
900 91 Limbach
Slovenská republika

IČO: 35877618
DIČ: 2021826455
IČ DPH: SK2021826455

E-mail: kancelaria.lse@gmail.com
Tel.: +421 902 030 222
Web: www.lse.sk

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. je jedna z mála nemocníc na Slovensku, ktorá udržala v celku takmer všetky liečebné zložky. Dnes poskytujú širokú škálu lôžkových oddelení, odborných ambulancií, laboratórií, rádiodiagnostiky, hemodialýzy a farmaceutických liečiv pod jednou strechou. Neustále inovuje techniku a obnovuje oddelenia.Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Banisko 273/1
977 01 Brezno
Slovenská republika

IČO: 31908969
DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687

E-mail: nspbr.@nspbr.sk
Tel.: +421 48 2820 111
Web: www.nspbr.sk

Spoločnosť RESCUE SYSTÉM SLOVAKIA vznikla v roku 1998, kedy začala prevádzkovať dopravnú zdravotnú službu a zabezpečovať asistenčnú záchrannú službu na športových a kultúrnych podujatiach. V roku 2003 vznikla spoločnosť RESCUE SYSTÉM, ktorá o rok neskôr začala prevádzkovať záchrannú zdravotnú službu na 5 staniciach (Bytča, Turzovka, Považská Bystrica, Púchov a Makov). V roku 2010 prevzala dopravnú zdravotnú službu od RESCUE SYSTÉM SLOVAKIA, ktorú prevádzkuje do dnes. Okrem týchto služieb ponúka rôzne kurzy a prenájom sanitných vozidiel.RESCUE SYSTÉM, s.r.o.
Hlboká cesta 1418/42
010 01 Žilina

IČO: 36411604
DIČ: 2021736970
IČ DPH: SK2021736970

E-mail: rescue@rescuesystem.sk
Tel.: 041/ 500 67 79
Web: www.rescuesystem.sk

Spoločnosť RZP, a.s. je držiteľom rozhodnutia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“. Od roku 2005 bola poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby (ZZS). V rokoch 2006 až 2009 bola najväčším poskytovateľom ZZS v Trenčianskom samosprávnom kraji a lídrom v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v tomto regióne. V súčasnosti prevádzkuje spoločnosť aj dopravnú zdravotnú službu. Spoločnosť zabezpečuje tiež záchranné asistenčné služby pri hromadných verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
Slovenská republika

IČO: 36331023
DIČ: 2021765405
IČ DPH: SK2021765405

Tel.: +421 32 65 88 155
Web: www.rzp.sk

Záchranná zdravotná služba ZaMED bola založená v roku 2005 za účelom prevádzkovania ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby. ZaMED poskytuje nepretržite neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich stavoch a pri ochoreniach, ktoré by mohli viesť k závažnému poškodeniu zdravia, na mieste ich vzniku, a v prípade potreby zabezpečuje následný transport do zdravotníckeho zariadenia. Záchranná zdravotná služba ZaMED ročne ošetrí viac ako 25.000 pacientov a všetky jej sanitky najazdia viac ako 1.300.000 km. ZaMED aktuálne prevádzkuje 22 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v okresoch – Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Levice a Veľký Krtíš. V súčasnosti ZaMED okrem zabezpečovania zdravotníckeho dozoru na podujatiach prevádzkuje aj tréningové centrum a zabezpečuje medzinárodné prevozy pacientov.ZaMED, s.r.o.
Roľníckej školy 1519
945 21 Komárno
Slovenská republika

IČO: 35 919 841
DIČ: 2021950172

E-mail: sekretariat@zamed.sk
Tel.: +421 35 760 4392
Web: www.zamed.sk