Orgány

PhDr. Matej Polák
prezident AZZS

PhDr. Matej Polák je riaditeľom a konateľom Záchrannej zdravotnej služby ZaMED od roku 2011. Od roku 2012 je Matej Polák členom výkonného výboru a od roku 2016 tiež prezidentom Asociácie záchrannej zdravotnej služby, ktorá zastrešuje prevádzkovateľov väčšiny záchraniek na Slovensku.
Matej Polák má manažérske aj záchranárske vzdelanie. Doktorát z manažmentu získal v roku 2007 na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Okrem funkcie riaditeľa ZZS ZaMED pôsobí aj ako aktívny zdravotnícky záchranár v rámci posádok záchrannej zdravotnej služby.
Od roku 2015 sa aktívne podieľa na zlepšovaní starostlivosti o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou v Európe. Za jeho úsilie v tejto oblasti získal v roku 2020 od Európskej organizácie pre cievne mozgové príhody (European Stroke Organization – ESO) a Iniciatívy Angels ocenenie Spirit of Excellence.