Sekcia ZZ / PREČO VZNIKLA SEKCIA ZZ
PREČO VZNIKLA SEKCIA ZZ

   Všade v okolitých susedných štátoch Európskej únie existuje samostatná stavovská organizácia, ktorá zastrešuje zdravotníckych záchranárov v príslušnej krajine.

   Vznik Sekcie ZZ je reakciou na viacero skutočností:

A)   Všetci zdravotnícki záchranári na Slovensku vykonávajú identické pracovné činnosti bez ohľadu na ukončené vzdelanie. Zdravotnícki záchranári majú jednu z nasledovných odborných kvalifikácií:

 1. Zdravotnícky záchranár
 2. Zdravotnícky záchranár - kvalifikačné špecializačné štúdium (do 30.6. 2010)
 3. Diplomovaný zdravotnícky záchranár
 4. Bakalár v odbore zdravotnícky záchranár
 5. Zdravotná sestra - kvalifikačné špecializačné štúdium (do 30.6. 2010)
 6. Bakalár (Bc.) v odbore ošetrovateľstvo - kvalifikačné špecializačné štúdium (do 30.6. 2010)
 7. Magister (Mgr.) v odbore ošetrovateľstvo - kvalifikačné špecializačné štúdium (do 30.6. 2010)
 8. Doktor filozofie (PhDr.) v odbore ošetrovateľstvo - kvalifikačné špecializačné štúdium (do 30.6. 2010)
 9. Lekár (absolvent štúdia medicíny) bez špecializácie

B)   Zdravotnícki pracovníci s kvalifikáciou zdravotnícky záchranár majú na pracovnom trhu a v zložkách Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva vnútra SR široký rozptyl. Zdravotnícki záchranári pôsobia v nasledujúcich oblastiach:

 1. Záchranná zdravotná služba (ZZS)
 2. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS)
 3. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR)
 4. Úrazové príjmové ambulancie nemocničných zariadení (urgentné príjmy)
 5. Horská záchranná služba (HZS)
 6. Banská záchranná služba (BZS)
 7. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ)
 8. Ozbrojené sily SR (OS SR)
 9. Policajný zbor SR (PZ SR)
 10. Vodná záchranná služba
 11. Komplexná centrálna záchranná služba

   V zložkách integrovaného záchranného systému (IZS) spolu pôsobí viac než 3500 zdravotníckych záchranárov.

C)   Zdravotnícki záchranári by mali byť začlenení v stavovskej organizácii. Zdravotnícki záchranári sú v súčasnosti registrovaní v týchto inštitúciách:

 • Slovenská lekárska komora
 • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
 • Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov

   Podľa platného zákona zdravotnícki záchranári na Slovensku patria do Slovenskej komory medicínsko–technických pracovníkov, ktorá však zahŕňa iba jednu zo 14 možných odborných kvalifikácií zdravotníckeho záchranára.

   Vznik jednotnej komory záchranárov je dôležitý aj preto, že podstatná časť zdravotníckych záchranárov nie je registrovaná nikde (!). Tento fakt má za následok absenciu kontrolnej činnosti sledovania a evidovania úrovne sústavného vzdelávania. Podľa Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve:

 1. Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať (§ 42)
 2. Kontrolnú úlohu v tomto zmysle plní stavovská organizácia, čiže komora (§ 49)
Aktuálne

Bratislava, 9. január 2018

Bratislava, 27. september 2017

Bratislava, 7. február 2017

Bratislava, 27. október 2016

Bratislava, 17. október 2016

Bratislava, 19.9.2016

Košice, 16.-19.9.2015

Košice, 21.7.2015

Košice, 17.7.2015

Košice, 10.4.2015

Košice, 28.3.2013

Košice, 28.2.2013

Bratislava

Bratislava, 07.11.2012

Košice, 24.8.2012

Bratislava, 01.02.2012

10.01.2012

Košice, 04.01.2012

Košice, 22.11.2011

 
 
© 2010 AZZS.sk | Všetky práva vyhradené | © 2010 - 2012 mediworx a.s. | Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky používania