Sekcia ZZ / O NÁS
O NÁS

   Sekcia zdravotníckych záchranárov (Sekcia ZZ) je historicky prvou organizáciou na Slovensku, ktorá oficiálne zastupuje záujmy slovenských záchranárov. Vznikla 14. 02. 2011 ako súčasť Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá zastupuje záujmy jedenástich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Hlavným cieľom sekcie ZZ je inštitucionalizovať záujmy záchranárov v zložkách záchrannej zdravotnej služby a integrovaného záchranného systému. Účelom vzniku sekcie ZZ je podieľanie sa na tvorbe kľúčových právnych predpisov a koncepčných zmien v oblasti záchrannej zdravotnej služby.

   Sekcia ZZ sa časom plánuje pretransformovať na Slovenskú komoru záchranárov (ďalej ako SKZ). Táto samostatná profesijná stavovská organizácia bude komplexne riešiť potreby zdravotníckych záchranárov – predovšetkým v oblasti záchrannej zdravotnej služby, ale zaoberať sa bude celým integrovaným záchranným systémom na spoločenskej a legislatívnej úrovni.

   Jednou z prvých dôležitých úloh sekcie bola nominácia kandidáta na obsadenie postu hlavného odborníka MZ SR v odbore zdravotnícke záchranárstvo.
   Do tejto funkcie bol dňa 1. 6. 2011 ministrom zdravotníctva vymenovaný Bc. Roland Száz zo spoločnosti ZaMED, s.r.o.

Aktuálne

Bratislava, 9. január 2018

Bratislava, 27. september 2017

Bratislava, 7. február 2017

Bratislava, 27. október 2016

Bratislava, 17. október 2016

Bratislava, 19.9.2016

Košice, 16.-19.9.2015

Košice, 21.7.2015

Košice, 17.7.2015

Košice, 10.4.2015

Košice, 28.3.2013

Košice, 28.2.2013

Bratislava

Bratislava, 07.11.2012

Košice, 24.8.2012

Bratislava, 01.02.2012

10.01.2012

Košice, 04.01.2012

Košice, 22.11.2011

 
 
© 2010 AZZS.sk | Všetky práva vyhradené | © 2010 - 2012 mediworx a.s. | Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky používania