Prehlásenie o prístupnosti

Autorské práva
Prevádzkovateľ WWW stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých Užívateľov internetu. Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML 4.0 Transitional, vizuálna stránka prezentácie využitím CSS.

Správca webu
Tento web je spravovaný spoločnosťou mediworx software solutions a.s., so sídlom Einsteinova 23, Bratislava (ďalej len „Správca webu“).

Pokiaľ majú Užívatelia otázky týkajúce sa tejto stránky alebo technických problémov, je možné kontaktovať Správcu webu e-mailom na servicedesk@mediworx.sk
Aktuálne

Bratislava, 28. marec 2020

Bratislava, 9. január 2018

Bratislava, 27. september 2017

Bratislava, 7. február 2017

Bratislava, 27. október 2016

Bratislava, 17. október 2016

Bratislava, 19.9.2016

Košice, 16.-19.9.2015

Košice, 21.7.2015

Košice, 17.7.2015

Košice, 10.4.2015

Košice, 28.3.2013

Košice, 28.2.2013

Bratislava

Bratislava, 07.11.2012

Košice, 24.8.2012

 
 
© 2010 AZZS.sk | Všetky práva vyhradené | © 2010 - 2012 mediworx a.s. | Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky používania